Search our Site

+46 73 978 50 01

Beskyttelsen af ​​dine personlige data er af største betydning for os. I fortrolighedspolitikken kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har vedrørende personoplysninger.

Ansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger, er:
LimousineEvent Syd AB
Org nr: 559004-5299
Katthögsvägen 66-76
244 91 KÄVLINGE
(Helsingborg) Sverige

Hvem og hvorfra indsamler vi personoplysninger?
Når du er i kontakt med os (f.eks. Når du køber, udfylder formularer eller besøger hjemmesiden), indsamler vi personlige oplysninger om dig. De oplysninger, vi indsamler, er navn, socialsikringsnummer, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer, køb, ordre og brugshistorik, IP-adresse og information, som du giver til vores kundeservice.
Definitioner

Personlige oplysninger er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person. Sådanne data kan f.eks. Være navn, billede, personnummer, e-mail-adresse og hjemmeadresse, IP-adresse, information om kompetence, uddannelse eller tidligere erfaring. Selvom en enkelt opgave muligvis ikke er tilstrækkelig til at identificere dig som person, kan en opgave udgøre personlige data om den, i kombination med andre data kan der være knyttet til dig.

“Behandling” af personoplysninger betyder i det væsentlige en handling eller en kombination af handlinger vedrørende personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, behandling eller modifikation, produktion, læsning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden tilvejebringelse, justering eller fletning, begrænsning, sletning eller destruktion.

Hvilke personlige oplysninger indsamles og hvorfor?
Vi indsamler oplysninger, når du f.eks. Bruger vores tjenester, tilmelder dig vores kurser og seminarer, abonnerer på vores nyhedsbrev, ansøger om job, deltager i undersøgelser eller kontakter os i forskellige typer spørgsmål.

Vi indsamler også personlige oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit kundeforhold til os og for at levere tjenester i overensstemmelse med vores gensidige aftale. Dette inkluderer normalt oplysninger såsom dit navn og telefonnummer, din adresse og e-mail-adresse, men kan også indeholde andre oplysninger, såsom IP-adresse. Vi kan indsamle personlige oplysninger om dig fra forskellige kilder.

Oplysninger, der indsamles automatisk, når du besøger vores websted.
Vi (og tredjepartsudbydere, der handler på vores vegne) bruger cookies og andre værktøjer (såsom webanalyseværktøjer og pixeltags) til automatisk at indsamle oplysninger om dig, når du bruger vores websted, underlagt vilkårene i denne fortrolighedspolitik og gældende love og regler. De typer data, der indsamles automatisk, kan omfatte:

Oplysninger om den type browser, du bruger
Brugeradfærd og interaktionsdata for de websider, du har set

 • Din IP-adresse
 • Sprog i din browser
 • Din geografiske placering (begrænset til by og land)
 • Din netværksoperatør

Oplysninger, der kan fås fra andre kilder
Vi kan indhente personlige oplysninger om dig fra andre legitime kilder, herunder oplysninger fra kommercielt tilgængelige kilder, såsom offentlige databaser og dataaggregatorer samt oplysninger fra tredjeparter. De typer personlige data, som vi kan hente fra sådanne kilder, inkluderer:

 • Navn
 • Adresse
 • Email adresse
 • Telefonnummer
 • Fax nummer
 • Titel og arbejdsplads

Til hvilket formål behandles personoplysninger?
De personlige oplysninger, vi indsamler om dig, vil blive brugt til:

 • For at overholde juridiske krav eller anmodninger om juridisk myndighed
 • Administrative og interne forretningsformål
 • At give dig produkter og tjenester og at informere dig om nye produkter, tjenester og begivenheder
 • At evaluere og forbedre vores tilbud til og kommunikation med kunder
 • Udvikling af vores forretning og vores tjenester
 • Databehandling til reklameformål
 • Statistikker

Behandling af personoplysninger på grund af juridisk forpligtelse
Behandling af personoplysninger er også tilladt, hvis national lovgivning anmoder om, kræver eller tillader dette. Behandlingens art og omfang skal være nødvendig for de lovligt godkendte databehandlingsaktiviteter og skal overholde gældende lovbestemmelser.
Behandling af personoplysninger på grund af legitime interesser

Personoplysninger kan også behandles, hvis det er nødvendigt for en legitim interesse hos os.
Legitime interesser er generelt lovlige (f.eks. Opkrævning af udestående krav) eller kommercielle (f.eks. Undgåelse af kontraktbrud). For eksempel kan vi have anset, at vi har en legitim interesse i at være i stand til at opfylde vores forpligtelser over for dig og til at administrere din kundekonto.
Brugerdata og internet

Hvis personoplysninger indsamles, behandles og bruges på websteder eller i apps, skal de registrerede informeres om dette i en fortroligh

Brugerdata og internet
Hvis personoplysninger indsamles, behandles og bruges på websteder eller i apps, skal de registrerede informeres om dette i en fortrolighedserklæring og, hvor det er relevant, informeres om cookies. Integritetserklæringer og enhver cookieinformation skal integreres, så de er lette at identificere, direkte tilgængelige og konsekvent tilgængelige for de registrerede. Hvis der oprettes brugsprofiler (tracking) til evaluering af brugen af ​​websteder og apps, skal de registrerede altid informeres i fortrolighedserklæringen. Personlig sporing må kun udføres, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning eller med den registreredes samtykke. Hvis websteder eller apps kan få adgang til personlige data inden for et område, der er begrænset til registrerede brugere, skal identifikation og godkendelse af den registrerede give tilstrækkelig beskyttelse ved adgang.

Hvor længe opbevares personlige data?
De oplysninger, vi indsamler om dig, gemmes under vores forretningsforhold med kunden. Vi fjerner dog dine personlige oplysninger tre (3) år fra det tidspunkt, hvor forretningsforholdet afsluttes. Bemærk, at visse data skal opbevares i længere tid, selv efter et forretningsforhold er afsluttet, når det kræves af national lovgivning. Sådanne krav kan for eksempel være fastlagt i skattelovgivning eller regnskabslovgivning. Bemærk også, at nogle domæneregistreringer også kræver, at visse data lagres i længere tid.

Ingen oplysninger om dig opbevares længere end nødvendigt eller på en måde, der er i strid med loven.

Offentliggørelse af personoplysninger
Vi har ret til at ansætte underassistenter til at behandle personoplysninger på dine vegne. Vi forpligter os til at informere dig om vores mulige planer om at ansætte og / eller udskifte en assistent, hvilket giver dig mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.

Hvis vi ansætter assistenter til at behandle personlige data på dine vegne, er vi fuldt ansvarlige over for dig for sådanne assistenter.
Virksomheder, der behandler personoplysninger på vores vegne, indgår altid en aftale om personoplysninger med os for at sikre, at et højt niveau af beskyttelse af dine personoplysninger opretholdes af vores partnere. I tilfælde af ikke-EU / EØS-partnere træffes der særlige beskyttelsesforanstaltninger, såsom underskrivelse af aftaler, der indeholder standardiserede datatransmissionsklausuler, vedtaget af Europa-Kommissionen.

Dine personlige oplysninger kan også videregives til tredjeparter, når (i) krævet af loven, andre lovbestemte eller statslige beslutninger, eller (ii) oplysninger gives til forsikringsselskaber, banker eller fordelspartnere som beskrevet ovenfor.

Vi kan også videregive personoplysninger til tredjeparter, såsom politiet, skattemyndigheden eller enhver anden myndighed, i en strafferetlig efterforskning, eller hvis vi ellers er forpligtet til at give sådanne oplysninger baseret på lovgivning eller regeringsbeslutning.

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger i noget andet omfang end som beskrevet.

Dine rettigheder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove

I overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove har du ret til når som helst at anmode om adgang til de personoplysninger, der behandles om dig. Du har også ret til at få forkerte personoplysninger om dig korrigeret, anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, begrænse vores behandling af dine personoplysninger, udøve din ret til dataportabilitet og modsætte dig behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Når behandlingen er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til denne behandling. Du har også ret til når som helst at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende databeskyttelseslovgivning.

Cookies
Vi bruger cookies på dette websted. En cookie er et lille stykke data, der sendes fra et websted, og som gemmes i en brugers browser, mobiltelefon, tablet eller anden enhed, mens brugeren gennemsøger webstedet. En cookie kan hjælpe webstedsudbyderen med at genkende din enhed næste gang du besøger webstedet, give dig adgang til bestemte funktioner på hjemmesiden og / eller registrere dine surfemønstre. Der er andre teknologier såsom pixeltags, webbugs, weblagring og andre lignende filer og teknologi, der muligvis har de samme funktioner som cookies. Vi bruger udtrykket “cookies” om cookies og al sådan lignende teknologi.

Vi bruger både “vedvarende cookies” og “session-cookies”. Mens vedvarende cookies forbliver på din computer i længere tid, slettes sessioncookies automatisk, når browservinduet lukkes.

Dette websted bruger cookies. Du accepterer vores cookies ved at fortsætte med at bruge vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, der kan bruges af websteder for at gøre brugerens oplevelse mere effektiv.

Loven siger, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er absolut nødvendige for at kunne bruge dette websted. Til alle andre